Odoo - Eksempel 3 for tre kolonner

Regnskap & lønn

Vi tilbyr regnskaps- og lønnstjenester til små og mellomstore bedrifter, og har forskjellige samarbeidsmodeller. 

Driver du med import eller har selskaper i ulike land har vi gode systemer for å håndtere dette.

Odoo - Eksempel 2 for tre kolonner

Konsulenttjenester

i har erfaringer fra ulike bransjer og bistår medarbidere og ledelse med kartlegging og gjennomføring av endringsstrategier. Våre tjenester omfatter både systemstøtte, og konsulenttjenester innen strategi, ledelse og personell. 

Odoo - Eksempel 3 for tre kolonner

Systemløsninger

Regnskap blir mer og mer IT relatert. Vårt mål å alltid å finne den mest rasjonelle set up'n for din bedrift. Har du ansatte som leverer timelister, sørger vi for at disse kan bli registrert elektronisk med en gang og danne grunnlaget for lønn og utfakturering. 

Odoo - Eksempel 3 for tre kolonner

Purring og inkasso

Dårlig likviditet er den største årsaken til at selskaper går konkurs. Gode rutiner og systemer sikrer at du får betalt til riktig tid.  Våre samarbeider med ulike inkassotjenester er kostnadsfritt for deg som kunde, og er direkte integrert med regnskapssystemet. 

Våre systemer

Poweroffice GO

Poweroffice GO er et komplett skybasert system som løser regnskap på en visuell, intuitiv og innovativ måte. 

Vi anbefaler Poweroffice GO som regnskapssystem fordi dette er det mest moderne systemet på det norske markedet. Ved riktig oppsett vil både du som kunde og vi som regnskapsfører spare mye tid og penger.  

Regnskapet er alltid oppdatert og tilgjengelig. 

Odoo • Tekst og bilde
Odoo • Bilde og tekst

Odoo 

Driver du med virksomhet i forskjellige land gjennom fililaler eller eksterne selskaper? 

Odoo er et komplett skybasert ERP system som har regnskapsmodul og mye mer. Systemet er etablert i over 100 land, og mer enn 4 millioner brukere. Systemet har kontoplan og oppsett for de ulike landene, og gjør at du enkelt kan administrere alle selskapene fra en innlogging. 

Systemet er meget sterkt på rapportering, med pivoteringsmuligheter i systemet. 

Odoo kan benyttes alene, eller integrert med Poweroffice GO. 

Samarbeidsmodeller

Odoo - Eksempel 1 for tre kolonner

Totalansvar for regnskap, lønn og rapportering

Bruk tiden på kjernevirksomheten, og overlat ansvaret for regnskap, lønn og rapportering til oss. 

Odoo - Eksempel 1 for tre kolonner

Uavhengig konsulent

Ønsker du å gjøre deler av regnskapet selv, men sette ut enkelte oppgaver til oss? Vi bistår med de funksjonene eller oppgavene som du trenger hjelp til  

Odoo - Eksempel 3 for tre kolonner

Gjør regnskapet selv - vi bistår med riktig oppsett 

God opplæring og optimal set up hindrer mulighetene for feil, og sparer deg for tid. Vi bistår med vår kunnskap om du ønsker å gjøre regnskapet selv. 

Tips for å øke overskuddet

Vi søker optimalisering og rasjonalisering i alle prosesser

Innovative systemer

Dagens system automatiserer og gjør mye av den manuelle jobben for deg. Vi vil alltid tilby de mest fremtidsrettede systemene. 

Optimal set up 

Unngå å lagre ting mange ganger og holde på gammeldagse og tungvinne løsninger. Vi søker full automatisering!

Effektive rutiner og god kommunikasjon

En god kommunikasjon mellom kunde og byrå, og 100 % avklarte ansvarsområder og leveranseforståelse er vesentlig for et godt resultat

Dedikerte og dyktige mennesker

Systemer gjør at den viktige ressursen, menneskene, kan bruke tiden sin optimalt

Digitalt regnskap gir mange fordeler

Fremtidens regnskapssystemer er klare til bruk

Full oversikt over regnskapet

Bruk regnskapet som styringsverktøy 

Mindre tid på regnskap og administrasjon

Fakturaer kommer automatisk inn, betal disse direkte i fra systemet

Unngå permer og papirer

Vi tar vare på bilagene for deg - trygg og godt i skyen

Vi får jobben gjort