Vi tilbyr mer enn ERP systemer og regnskapstjenester

Tradisjonell rådgivning knyttet til ledelse 

Vi har praktisk erfaring som ledere og mellomledere, og kan bistå med rådgivning tilknyttet med kommunikasjon og ledelse, prestasjonsutvikling og kultur. 

Odoo • Tekst og bilde
Odoo • Bilde og tekst

Prosjektledelse og økonomistyring

Vi har erfaring med  oppfølging, koordinering og gjennomføring av ulike prosjekter, både innen IT-implentering og utvikling, men også generelle prosjekter. 

IoT bokser og tilhørende tjenester

Vi er alltid på søken etter ny kompetanse for å optimalisere drift og prosesser i selskaper. Vi tester ut og har kontakt med etablerte tilbydere av IoT -bokser for måling av blant annet temperatur, luftfuktighet og GPS, og hvordan data fra dette kan benyttes til å forstå, endre eller predikere hendelser. 

Odoo • Tekst og bilde
Odoo • Bilde og tekst

Cloud computing 360 service

Ved hjelp av våre erfarne partnere, tilbyr vi Cloud 360 Service til våre kunder. Dette innebefatter rådigvning og leveranse, opplæring og kursing og oppsett av skybaserte tjenester. I etterkant kommer rådgivning knyttet til oppbevaring og sikkerhet rundt lagring av data. 

Avhengige av kompleksistet, leveranse, kundens erfaring med data og sourcing, tilbyr vi ulike grad av nearshoring. 

Våre partnere har mange års erfaring med de mest avanserte og komplekse utfordringene. 

Vi tilbyr et bredt spekter av konsulenter, prosjektledere og utviklere.   

Kontakt oss i dag for mer informasjon. 

Utvikling av programmer og apper 

Vi har gjennomført store IT-prosjekter for egne selskaper, og med hjelp av offiselle partnere utviklet nye programmer og systemer som gjør oss mer konkurransedyktige. Nueva har partneravtaler med store, etablerte IT-selskaper lokalisert i Europa, og kan bistå før, underveis og etter systemimplentering.  

Odoo • Tekst og bilde

Vi svarer gjerne på dine spørsmål

Kontakt oss

Nuevas leveransemodell

Vi tilbyr et stort spekter av IT-tjenester til konkurransedyktige priser, og ulike samarbeidsmodeller.

IT-kompetanse er svært ettertraktet og kostbart i Norge. Dyktige og tilgjengelige IT-kompetanse til "folkelige" priser er derfor en knapp ressurs her i Norge, og dette øker tiden fra behovet oppstår til organisasjonen har tilpasset seg og implementert systemene. 

Gjennom hardt arbeid, oppfølging, prøving og feiling har vi funnet anerkjente, internasjonale partnere som Nueva har inngått offisielle partneravtaler med.   

Vi tilbyr et stort spekter av IT-tjenester til konkurransedyktige priser, og ulike samarbeidsmodeller. Ved å innhente og benytte de beste og aktuelle fagressursene offshore i kombinasjon, og under ledelse av våre lokale og ansvarlige prosjektledere som sitter onsite, tilbyr vi en svært effektiv leveransemodell. 

Kombinasjonen av vår hybrid-modell, konkurransedytkige priser, høy faglig kompetanse og stor gjennføringsevne gjør Time-to market svært kort, og dermed svært gunstig for din bedrift.