OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vi har listet opp en del naturlige spørsmål og svar (FAQ), og håper det gir deg alt du trenger å vite for å for å komme igang med Odoo. Kontakt oss gjerne om noe er uklart! 

  Odoo

  Enterprise resource planning  ( ERP ) er  programvare  som støtter opp om flere av en  bedrifts  virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og  økonomi . Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. ERP er ikke nødvendigvis ett produkt, men en beskrivelse av  kvaliteten  på  integrasjonen  mellom virksomhetens systemer. ERP-systemer kjennetegnes ofte av at de inneholder løpende oppdaterte data, felles database og enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler.

  Open Source betyr at kildekoden i systemet er fritt tilgjengelig, og at man får muligheten til å tilpasse og utvikle systemet etter helt egne behov og premisser. Isteden for at selskapet kun besitter noen få utviklere som kan utvikle og vedlikeholde systemet, er det pluteselig mange tusen utviklere som kan jobbe i systemet. 

  Odoo's misjon er å transformere måten bedrifter jobber på. Ved å gjøre IT enkelt og fullt integrert, vil Odoo hjelpe bedrifter til å vokse. 


  Odoo er skybasert, og du behøver ikke lagre noe på din datamaskin. Du logger inn på en nettside ved hjelp av pc, mobil eller nettbrett. 

  Å komme igang med Odoo er svært enkelt. Vi hjelper deg i gang på kort tid. Vi bistår med migrering av data i etterkant og opprettelse og hosting. 

  En app eller modul er egen del av systemet som er tilpasset et behov eller funksjon. Den er like fullt integrert mot de øvrige modulene, og du behøver ikke lagre data flere ganger. Eksempler på moduler er CRM(kundeoppfølging, varelagerstyring, webside, nettbutikk osv.  

  Inne i den offisielle Odoo-databasen ligger det kun apper som vedlikeholdes og er godkjent av Odoo selv. Dette er typisk «hovedapper» som Sales, Website, Manufacturing, PoS, eCommerce m.m., samt lokaliseringstilpasninger for forskjellige land

  I tillegg til dette kan dere shoppe/installere i apper utviklet av Odoo-partnere på hjemmesiden til Odoo. Mange av disse er kostnadsfrie, andre koster penger. Et raskt søk viser at det er ca. 4500 apper utviklet for siste versjon av Odoo, ca. 7000 fra forrige versjon. Dette blir på samme måte som appstore eller Google Play, og i prinsipp følger det samme krav til sikkerhet. Det er kun offisielle og sertifiserte partnere som kan legge ut apper her og de må følge guidelines: https://www.odoo.com/apps/vendor-guidelines. Ved oppdatering til ny versjon vil mange av appene fortsette å fungere som før, mens andre vil kunne trenge justering og tilpasning. Slik bistand og oppdatering gjøres da gjerne av kundens lokale Odoo-partner.

  Plug-ins skal ikke være nødvendig, da et standard oppsett skal dekke alle behov. Om man likevel ønsker ytterligere tilpasninger, er det meste mulig, både gjennom offisielle plug-ins samt apper som er utviklet av Odoo-partnere. Legger ved link til side som omtaler cloud hosting og service agreement:  https://www.odoo.com/cloud-sla.  Generelt er vår opplevelse at hele systemet er meget stabilt og hastigheten god, tilsvarende andre cloud-tjenester. Dette er også å forvente av et system med ~4 millioner brukere. Funksjonaliteten og pris i totalpakken mener vi det ikke er noen som kan konkurrere med.

  Du har mulighet til å hoste dataen selv, men vi anbefaler at data og backup lagres i skyen og administreres av oss. Odoo lagrer data innenfor EU (serverere for Europa er lokalisert i Frankrike og Belgia). Ler mer om sikkerhet og GDRP her:  

  Odoo har stor utbredelse i andre land, men har ikke etablert seg i Norge før nå. Norge er lengst fremme i verden når det gjelder automatisering i mellom systemer, og Poweroffice GO er det mest moderne systemet i Norge slik vi kjenner til. I Poweroffice Go er det utviklet integrasjoner mot Altinn, banker, inkassosystemer m.m, og med å lage en integrasjon mellom Odoo og Poweroffice GO, får man det beste ifra to systemer. GO er genialt enkelt og brukervennlig, Odoo har en langt større funksjonalitet, og gjør at større selskaper med avanserte behov kan få dekket sine behov på best mulig måte. 

  Odoo er svært rimelig å benytte sammenlignet med andre systemer. Du betaler for antall brukere og antall moduler. Fordi systemet er åpent (open source), er det enkelt og tilpasse, og systemet er i konstant utvikling. Dette gjør at implementering og integrasjoner koster langt mindre enn konkurrentene. 

  Odoo er et komplett ERP system som dekker de fleste, om ikke alle av bedriftens behov. De ulike hovedmodulene konkurrerer mot spesialsystemene innenfor hvert segment. Odoo sammenligner seg med Netsuite og Microsoft Dynamics som komplett ERP System. Whitepaper med sammenligning for de ulike modulene kan sees om dere trykker på bildene nedenfor eller om dere tar kontakt. 

    

  Sammenlignet med tilsvarende systemer er Odoo ekstremt kostnadseffektivt. Du betaler etter antall brukere og moduler. 

  IoT & Cloud Computing

  Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet Internet of Things ( IoT ), er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data (wikipedia).  

  Nuevas har testet og utforsket IoT siden 2016, spesielt rettet mot eiendomsbransjen, bl.a. montitorering av temperatur og luftfuktighet. Styring av temperaturer i industri-lokaler og lager er testet og analysert mot energiforbruk. 

  IoT henger tett sammen med cloud computing (lagring og analyse av data i skyen).   

  Nueva har testet mange ulike leverandører og er partnere med anerkjente internasjonale aktører.

  Farmasiindustrien, matvareindustrien, eiendomsutviklere, museer m.fl. Alle som kan ha nytte av å ha monitorere temperatur og luftfuktighet, lagre dette for dokumentasjon og evt. analyse.